Metoda EFT

Jak moc je metoda EFT alternativní?

Metoda EFT je tak moc alternativní, že dne 2. 11. 2011 schválilo Ministerstvo školství ČR pod číslem jednacím 20 469/11-24/641 výukový program na metodu EFT jako akreditovaný studijní program. Tomuto studijnímu programu byl přidělen název „“. Tento studijní program má rozsah 100 hodin a je zakončen zkouškou před zkušební komisí. Absolvováním tohoto studijního programu a […]