Metoda EFT

Jak moc je metoda EFT alternativní?

Metoda EFT je tak moc alternativní, že dne 2. 11. 2011 schválilo Ministerstvo školství ČR pod číslem jednacím 20 469/11-24/641 výukový program na metodu EFT jako akreditovaný studijní program. Tomuto studijnímu programu byl přidělen název „“. Tento studijní program má rozsah 100 hodin a je zakončen zkouškou před zkušební komisí. Absolvováním tohoto studijního programu a úspěšným absolvováním závěrečné zkoušky dosahuje absolvent podle zmíněné akreditace odbornosti „Kouč“. Studijní program trvá 100 hodin. Snad netřeba připomínat, jak moc je Česká republika jako celek – z toho oficiální autority zejména – skeptická vůči čemukoli novému a vůči čemukoli nabízejícímu efektivní a relativně snadné a rychlé řešení. Asi netřeba doplňovat, že od našich hranic směrem na západ, se metoda EFT těší nesrovnatelně většímu respektu, což se také příznivě projevuje na celkovém zdravotním stavu otevřenějších a pokrokovějších společností.

Já osobně na metodě EFT nic moc alternativního nevidím. Vyzkoušel jsem sám na sobě v podstatě všechny tzv. „alternativní“ i tzv. „exaktní“ metody od freudovské psychoanalýzy přes hypnózu až po šamanské rituály a sluníčkářské autosugestivní afirmace. Metoda EFT na mně měla a má zdaleka největší účinek a proto jsem ji i vystudoval a věnuji se jí. V podstatě tato metoda nedělá nic moc jiného, než že spojuje do funkčních celků to, co používají jiné metody samostatně. Využívá freudovských asociací k odhalení primárního zdroje problémů, využívá opakovaného vyprávění problému stejně jako jiné metody zvyšující psychickou odolnost a nadhled. Metoda EFT pracuje i s tím, že se s pomocí uvolněného a zároveň otevřeného stavu mysli dostává do bližšího kontaktu s podvědomým. Metoda EFT rovněž využívá práci s představivostí stejně jako například hypnóza a další tzv. sugestivní metody. Prostě využívá to nejlepší z nejlepšího a všechno to ještě umocňuje fyzickou stimulací nervových bodů, což logicky přispívá k aktivaci nervové soustavy a tím k lepšímu progresu v terapii. Toť vše. Žádné zázraky, žádná alternativa. „Jen“ logika. Ale zato logika spojená do funkčního a efektivního celku, a to natolik funkčního a efektivního, že skeptikům, kteří si nikdy netroufnou na takovou efektivitu pomyslet, kteří si nikdy netroufnou v takovou efektivitu uvěřit, takovým skeptikům připadá efektivita metody EFT nepředstavitelná a neuvěřitelná a proto metodu nazývají „alternativní“. Pro nás, kteří jsme ochotni využívat benefity, jež nám účinnost této metody poskytuje, je to jenom a pouze výhoda – výhoda v konkurenčním boji. Tak jako to ostatně bylo a je od nepaměti, co je lidstvo lidstvem – ti úspěšnější, zdravější a šťastnější byli a jsou ve většině případů zdravými, šťastnými a úspěšnými zejména proto, že jsou otevření, nenadávají jen na zlý osud, ale rozhlížejí se kolem sebe, učí se A JSOU OCHOTNI DOPŘÁT SAMI SOBĚ ÚČINNOST TECHNIK, jež používají ti úspěšnější. Neříkají, že to je nesmysl, aniž by to nejprve vyzkoušeli. Nevysmívají se technikám těch úspěšných, ale jdou do akce. Jdou do toho, pracují na sobě a nevzdávají se, pracují mimo jiné i na tom, aby posilovali i svoji vlastní důvěru ve zvolenou cestu. Naštěstí i tohle technika EFT umí. Celá naše mysl je něco jako program kompletně zabudovaný sám do sebe. Včetně toho nakolik sami sobě dovolíme využívat výhody terapie. Jak říkám – naštěstí i s tímhle umí metoda EFT pracovat a to tak, že čím více člověk posiluje svoji vlastní důvěru ve svoji zvolenou cestu, tím většími benefity ho tato jeho cesta a tato jeho důvěra odměňuje. O tom to je a o tom je i celé Vaše životní štěstí, o ničem jiném.

Publikováno v Články.

Mgr. Petr Volšík

Mgr. Petr Volšík, vystudoval Universitu Karlovu v Praze - právnickou fakultu a 11 let působil v advokacii. V roce 2014 vystudoval Institut Katayama, obor Terapeut energetické psychologie a EFT a do té doby poskytuje poradenství a koučink s využitím metod EFT. Dále ve spolupráci se Scio působí jako lektor efektivní komunikace v Education Republic.