Bylo, nebylo.

Metoda EFT – „Bylo, nebylo…“

Bylo, nebylo, narodila se v jedné vědecké laboratoři dvě selátka. Jedno selátko nechali vědci u jeho prasečí maminky a druhé selátko mamince odebrali a začali ho krmit uměle. Následně začala ta dvě selátka cvičit. První selátko jen chválili a případné chyby bagatelizovali. Druhé selátko jen kárali za chyby, jeho případné pokroky označovali za samozřejmé a říkali […]

Metoda EFT

Jak moc je metoda EFT alternativní?

Metoda EFT je tak moc alternativní, že dne 2. 11. 2011 schválilo Ministerstvo školství ČR pod číslem jednacím 20 469/11-24/641 výukový program na metodu EFT jako akreditovaný studijní program. Tomuto studijnímu programu byl přidělen název „“. Tento studijní program má rozsah 100 hodin a je zakončen zkouškou před zkušební komisí. Absolvováním tohoto studijního programu a […]

Hloubkovost terapie EFT

„Hloubkovost“ terapie EFT

Nedávno mi jedna kolegyně – terapeutka vyrazila dech tvrzením, že podle jejího názoru je metoda EFT jen taková povrchní rychlovka, která neřeší podstatu problému, protože prý nejde dostatečně do hloubky. Na rozdíl od regresních metod, které používá ona. Tato zkušenost ve mně zažehla potřebu uvést některé věci na pravou míru. Metoda EFT umí pouhým mechanickým […]

Metoda EFT

O účinnosti metody EFT

Čemu přičítám tak mimořádnou účinnost metody EFT? Zjednodušeně řečeno komplexnosti s jakou tato metoda přistupuje k řešení problémů. Jedná se o komplexnost projevující se v několika aspektech. Matoda EFT nepreferuje ani naši racionální stránku před tou intuitivní ani naopak. Obě tyto stránky považuje za neoddělitelné součásti osobnosti a dobré fungování obou těchto stránek osobnosti považuje […]