Metoda EFT

O účinnosti metody EFT

Čemu přičítám tak mimořádnou účinnost metody EFT? Zjednodušeně řečeno komplexnosti s jakou tato metoda přistupuje k řešení problémů. Jedná se o komplexnost projevující se v několika aspektech. Matoda EFT nepreferuje ani naši racionální stránku před tou intuitivní ani naopak. Obě tyto stránky považuje za neoddělitelné součásti osobnosti a dobré fungování obou těchto stránek osobnosti považuje za podmínku pro schopnost utvářet si šťastný život. Dále metoda EFT rovnocenně a ve vzájemných souvislostech zpracovává minulost, přítomnost i budoucnost. Metoda EFT se nespokojí s pouhou kompenzací momentálního diskomfortu, aniž by hledala příčiny. Nespokojí se ani s tvrzením, že se vše vyřeší samo zpracováním minulých traumat a nespokojí se ani s isolovaným programováním positivní budoucnosti. EFT vždy zbaví klienta traumatizujícího vlivu minulosti, zharmonizuje ho pro fungování v přítomnosti a zároveň nahradí deprimující obavy z budoucnosti positivním programem, který následně klienta vede životem. V neposlední řadě přičítám efektivitu metody EFT tomu, že neodděluje práci s duší od práce s tělem. Metoda EFT k neutralizaci starých traumat stejně tak, jako k naprogramování nových prospěšných vzorců využívá kromě mluveného slova zároveň stimulaci odpovídajících nervových bodů, což několikanásobně zvyšuje efektivitu celého postupu oproti sterilním bezdotykovým metodám.

Publikováno v Články.

Mgr. Petr Volšík

Mgr. Petr Volšík, vystudoval Universitu Karlovu v Praze - právnickou fakultu a 11 let působil v advokacii. V roce 2014 vystudoval Institut Katayama, obor Terapeut energetické psychologie a EFT a do té doby poskytuje poradenství a koučink s využitím metod EFT. Dále ve spolupráci se Scio působí jako lektor efektivní komunikace v Education Republic.