Hloubkovost terapie EFT

„Hloubkovost“ terapie EFT

Nedávno mi jedna kolegyně – terapeutka vyrazila dech tvrzením, že podle jejího názoru je metoda EFT jen taková povrchní rychlovka, která neřeší podstatu problému, protože prý nejde dostatečně do hloubky. Na rozdíl od regresních metod, které používá ona. Tato zkušenost ve mně zažehla potřebu uvést některé věci na pravou míru. Metoda EFT umí pouhým mechanickým poklepáváním na příslušné body na těle velmi rychle zbavit klienta momentálního stresu a navodit pocit pohody. Pokud někdo z technik, které nabízí metoda EFT využívá jen tento mechanický střípeček, pak opravdu provádí metodu EFT jen velmi povrchně. I v metodě EFT se (stejně jako ve všech ostatních metodách zabývajících se mj. i minulostí) pracuje s asociativními vlastnostmi paměti a těchto vlastností se využívá k nalézání primárních zdrojů klientova trápení. Ti, kdo vystudovali plnohodnotný vzdělávací program v oboru EFT akreditovaný Ministerstvem Školství ČR, Ti umí jít do hloubky stejně dobře jako terapeuti používající jiné hloubkové metody. A jako bonus umí EFT nalezené trauma zneutralizovat podstatně rychleji než ortodoxní regresní metody. Budete-li se tedy pídit po terapeutech EFT absolvovavších akreditovaný vzdělávací program, máte jistotu, že Váš terapeut bude umět jít do hloubky. Pak už záleží jen na Vašem zadání – tj. jestli budete chtít jen rychle kompenzovat momentální nepohodu, anebo řešit hlubší příčinu. Pro úplnost si dovoluji dodat, že kromě zmíněného akreditovaného vzdělávacího programu v oboru EFT na institutu Katayama jsem absolvoval rovněž osmisethodinový výcvik v regresní metodě zvané Hlubinná abreaktivní psychoterapie a troufám si tvrdit, že tak mám dostatečné srovnání účinnosti konfrontovaných metod.

Publikováno v Články.

Mgr. Petr Volšík

Mgr. Petr Volšík, vystudoval Universitu Karlovu v Praze - právnickou fakultu a 11 let působil v advokacii. V roce 2014 vystudoval Institut Katayama, obor Terapeut energetické psychologie a EFT a do té doby poskytuje poradenství a koučink s využitím metod EFT. Dále ve spolupráci se Scio působí jako lektor efektivní komunikace v Education Republic.